fbpx
RSS
Follow by Email
Facebook
Google+
https://mhbasket.co.il/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%9F-%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9D">
Twitter

ביטוח
בהתאם לתקנות חוק הספורט חלה חובת ביטוח על כל ספורטאי המשתתף בתחרויות רשמיות.
פרטי הביטוח, על פי תקנות חוק הספורט, הנכללים בפוליסת הספורט:
1. ביטוח תאונות אישיות הכולל:
א. ביטוח מוות מתאונה.
ב. ביטוח נכות קבועה מתאונה.
ג. אי כושר מלא או זמני לעבודה כתוצאה מתאונה, ולא יותר מ-104 שבועות.
ד. ביטוח הוצאות אישפוז וטיפול רפואי עקב תאונת ספורט.
ה. טיפול שיניים עקב תאונת ספורט.

2. להלן סכומי הביטוח/גבולות האחריות:

סעיף עד גיל 20 מעל גיל 20 השתתפות עצמית
מוות 56,934 ₪ 193,216 ₪ אין
נכות (לפי אחוזי נכות) 289,824 ₪ 289,824 ₪ אין
אי כושר זמני 200 ₪ 772 ₪ 11 ימים
אשפוז וטיפול רפואי 9,660 ₪ 9,660 ₪ 700 ₪
טיפול שיניים 9,660 ₪ 9,660 ₪ 700 ₪
הוצאות אמבולנס 1,000 ₪ 1,000 ₪ 150 ₪

 

לחוק הספורט לחץ כאן !

 

בדיקות רפואיות
במסגרת התקנות החדשות של חוק הספורט, על כל ספורטאי הרשום בהתאחדויות הספורט השונות לעבור בדיקות רפואיות במכון מאושר על ידי משרד הבריאות. סוג הבדיקה בהתאם לשנתון הלידה של הספורטאי. המחלקה תארגן את הבדיקות לספורטאים בהתאם.

 

הרשמה ותשלום
בנים
קבוצות קט-סל – 4,100 ש"ח

קבוצות ילדים-נערים-נוער – 5050 ש"ח

בנות

קט-סל בנות 3500 ש"ח

ילדות 3700 ש"ח

נערות ב' 4200 ש"ח

נערות א' 4500 ש"ח

 

כמו כן, יגבה תשלום חד פעמי על סך 95 ש"ח בחודש הראשון עבור ביטוח על פי תקנות חוק הספורט.

פתיחת כל פעילות מותנית במספר הנרשמים.

שימו לב, משתתפים שלא הסדירו חובם משנים קודמות – לא יוכלו להשתתף בפעילות!

 
הסדרי תשלום
התשלום – באמצעות כרטיס אשראי.
ניתן לשלם בכל כרטיסי האשראי עד 10 תשלומים שווים.
לא תתאפשר התחלת פעילות ללא הסדרת תשלום.

לבירורים: אירינה 048100943

 

הסדרי פרישה

משתתפים אשר יפרשו במהלך העונה, עד סוף מרץ, יחויבו בתשלום עבור החודשים שבהם השתתפו כולל עד סיום החודש השוטף בתוספת תשלום של חודש נוסף ובתוספת חלק התשלום היחסי הנותר של ערכת הציוד שעלותה 150 ש"ח.
משתתפים אשר יפרשו מתחילת אפריל יחוייבו במלוא התשלום השנתי.
במקרה של החזרי תשלום – אין לבטל הוראות תשלום אשר ניתנו למחלקה בתחילת העונה.
משתתף אשר מפסיק פעילותו במועדון בגין מחלה או פציעה יקבל החזר כספי בתנאים הבאים: * הודיע למועדון על מחלתו/פציעתו עד שבוע מתחילתה. * הציג אישור רפואי ומכתב בקשה להחזר מיד עם סיום המחלה/פציעה בתנאי שנמשכה חודש ומעלה.

 
הנחות
10% הנחה לילד שני וכל ילד נוסף מאותה משפחה.

 
מלגות
מכבי חיפה כדורסל מקיימת וועדת מלגות המאפשרת לילדים מעוטי יכולת והמתאימים לשחק כדורסל, לזכות במלגה אשר תאפשר להם פטור חלקי או מלא, על פי הנסיבות, מתשלום דמי החבר למכבי. לוועדת המלגות אשר בראשה מכהן יו"ר המועדון קריטריונים קשיחים הנבדקים באופן יסודי על פי מסמכים המוגשים ע"י המבקש. טפסים יש להגיש לא יאוחר מ25 לספטמבר. דיוני הוועדה יתקיימו מייד לאחר מכן.

 

שינוי גודל גופנים
ניגודיות