fbpx
RSS
Follow by Email
Facebook
Google+
https://mhbasket.co.il/%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%A7%D7%AA-%D7%94%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%94">
Twitter

תקנון קבוצות ליגה

ביטוח

ידוע לי כי המשתתף בקבוצות התחרותיות יבוטח בהתאם לתקנות חוק הספורט בישראל.

עלות הביטוח על סך 95 ₪ הינה חד פעמית, תחויב בחודש החיוב הראשון ותתווסף לעלות החודשית.

מועדי עונת הפעילות

10 חודשים – ספטמבר עד יוני

10 חודשים – אמצע אוגוסט – אמצע יוני

בדיקות רפואיות

במסגרת התקנות החדשות של חוק הספורט, על כל ספורטאי הרשום בהתאחדויות הספורט השונות לעבור בדיקות רפואיות במכון מאושר על ידי משרד הבריאות. סוג הבדיקה בהתאם לשנתון הלידה של הספורטאי. המחלקה תפנה את הספורטאי לבדיקות בהתאם.

שונות 

פתיחת כל פעילות מותנית במספר הנרשמים.

משתתפים שלא הסדירו חובם משנים קודמות – לא יוכלו להשתתף בפעילות.

הסדרי פרישה

הודעה על הפסקת פעילות יש להגיש בכתב באמצעות פקס או מייל בלבד פקס: 04-8363206, מייל    ikarasik35@gmail.com.

יש לוודא קבלת הפקס/מייל בטלפון: 04-8100943. המועדון יחויב בטיפול רק לאחר אישור קבלת ההודעה.

לא תתקבלנה פניות בעל פה למועדון או למאמנים.

לא יתקבל זיכוי על חלק יחסי של חודש פעילות. לא יתקבל כל זיכוי יחסי בגין תשלום ע"ח ביטוח.

משתתפים אשר יפרשו במהלך העונה, עד סוף מרץ, יחויבו בתשלום עבור החודשים שבהם השתתפו כולל עד סיום החודש השוטף,  בתוספת תשלום של חודש נוסף, ובתוספת חלק התשלום היחסי הנותר של: ערכת הציוד שעלותה 200 ₪ + של עלות רכישת כל פריט ציוד באתר + של עלות רכישת מנוי לקבוצת ליגת העל.

משתתפים אשר יפרשו מתחילת אפריל יחויבו במלוא התשלום השנתי.

במקרה של החזרי תשלום – אין לבטל הוראות תשלום אשר ניתנו למחלקה בתחילת העונה.

הפסקת פעילות בגין מחלה או פציעה

משתתף אשר מפסיק פעילותו במועדון בגין מחלה או פציעה יקבל החזר כספי בתנאים הבאים:

* הודיע למועדון על מחלתו/פציעתו עד שבוע מתחילתה.

* הציג אישור רפואי ומכתב בקשה להחזר מיד עם סיום המחלה/פציעה בתנאי שנמשכה חודש ומעלה.

הנחות

תינתן 10% הנחה לילד שני (הזול מבינהם) הנרשם לחוג או קבוצה במועדון הכדורסל מכבי חיפה.

עבור אח שלישי תינתן הנחה של 15%.

משפחה חד הורית זכאית להנחה של 10% – מותנה בצרוף צילום ת.ז. (מצב משפחתי רווק/ה, גרוש/ה, אלמן/ה)

מלגות

מכבי חיפה כדורסל מקיימת וועדת מלגות המאפשרת לילדים מעוטי יכולת והמתאימים לשחק כדורסל, לזכות במלגה אשר תאפשר להם פטור חלקי או מלא, על פי הנסיבות, מתשלום דמי החבר למכבי. לוועדת המלגות אשר בראשה מכהן יו"ר המועדון קריטריונים קשיחים הנבדקים באופן יסודי על פי מסמכים המוגשים ע"י המבקש. טפסים יש להגיש לא יאוחר מ25  לספטמבר. דיוני הוועדה יתקיימו מיד לאחר מכן.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות